Kompleksowa terapia manualna

Kompleksowa Terapia Manualna  (KTI) to innowacyjna forma diagnostyki i leczenia schorzeń i dysfunkcji układu narządu ruchu. Rozpoczyna się od zebrania dokładnego wywiadu i przeprowadzenia szczegółowego badania. Procedura ta nie ogranicza się tylko do miejsca występowania bólu, ale obejmuje cały organizm, nie pomijając sfery psychicznej, tak zwane podejście holistyczne (całościowe, globalne).

Terapia polega na odpowiednim dobraniu metod fizjoterapeutycznych takich jak Mc Kenzie, Terapia Punktów Spustowych, Terapia Tkanek Miękkich, Terapia Manualna, Kinesiotaping i wiele innych. W trakcie wykonywania samej terapii pacjent otrzymuje niezbędne informacje, jak powinien zachowywać się podczas czynności dnia codziennego oraz jakie ćwiczenia powinien wykonywać w domu.

Naszym priorytetem jest aby każdy pacjent został potraktowany indywidualnie oraz zdobył podstawową wiedzę na temat przyczyny swoich dolegliwości. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i staramy się odpowiadać na każde pytanie dotyczące fizjoterapii.